Usługi koparko-ładowarką

sampleZachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług w zakresie koparko - ładowarki wraz z zamontowaną wagą załadowczą. Zapewniamy profesjonalny sprzęt i obsługę oraz niskie koszty wynajmu. Więcej pod numerami telefonów 42 716 25 80, 42 719 04 85. Więcej informacji o możliwościach wykorzystania koparko - ładowarki można znaleźć tutaj.

 

Projekt realizowany pod nazwą: "Zwiększenie konkurencyjności i zakresu świadczonych usług Przedsiębiorstwa Usługowego RS II Grażyna Targalska poprzez zakup koparko-ładowarki" zgodnie z wnioskiem o nr. WND-RPLD.03.06.00-00-435/10 w ramach osi III.6 Rozwój mikro - i małych przedsiębiorstw z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa/budżetu samorządu województwa łódzkiego.