Informacja na temat odpadów BIO

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami mieszkańców miasta Zgierza jeszcze raz wyjaśniamy, iż zgodnie z § 13.1.5) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz worki do odpadów Biodegradowalnych muszą być brązowe i o pojemności minimum 60 l (Regulamin do przeczytania http://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=4919).

Do końca grudnia 2013 r. za porozumieniem z Urzędem Miasta został wyznaczony okres "vacatio legis" i były odbierane odpady BIO w każdym worku. W związku z powyższym prosimy o wystawianie odpadów zielonych i bio tylko w brązowych workach, które można zakupić w siedzibie naszej firmy przy ul. 3 Maja 10 bądź na PSZOK przy ul. Barlickiego 3a albo w dowolnym innym sklepie.

Jednocześnie przypominamy, że odpady zielone można przywieźć nieodpłatnie w dowolny dzień (od poniedziałku do soboty) na PSZOK przy ul. Barlickiego 3a.