Ważna informacja dla firm, instytucji, terenów niezamieszkałych

W dniu 26.03.2013 r. na sesji Rady Miasta Zgierza została zniesiona ustawa Nr XXX/308/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r. W związku z powyższym właściciele szeroko pojętych terenów niezamieszkałych (biura, firmy, ogródki działkowe itp.), na których powstają odpady komunalne nie muszą rozwiązywać swoich umów na wywóz nieczystości stałych i dla nich system odbioru odpadów ani ceny nie ulegają zmianie.

 

Więcej z przebiegu głosowania można znaleźć: http://www.zgierz.pl/miasto/news/strona/index.php?nr=2913

A tutaj tekst uchylonej uchwały: http://www.umz.zgierz.pl/bip/files/File/uchwaly/f308.pdf