Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Przedsiębiorstwo Usługowe RS II informuje, że rozpoczyna zbieranie ofert na zakup środka trwałego w postaci koparko - ładowarki zgodnie ze specyfikacją znajdującą się poniżej. Dzień zamknięcia postępowania ofertowego: 29 lipiec godzina 9.00. Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie naszej firmy 95-100 Zgierz, ul. 3-go Maja 10 bądź drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." data-scaytid="1">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., w tytule prosimy wpisać "Oferta na zakup koparko-ładowarki".

 

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Usługowe RS II Grażyna Targalska 95-100 Zgierz, 3-go Maja 10 NIP: 732-100-99-07, REGON: 470771118

Zamówienie realizowane w ramach Działania III.6 Rozwój mikro - i małych przedsiębiorstw realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa

Tryb udzielenia zamówienia: Zgodny z zasadami udzielania zamówień w stosunku do których beneficjenci nie zobowiązani do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków osi priorytetowej III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności i zakresu świadczonych usług Przedsiębiorstwa Usługowego RS II Grażyna Targalska poprzez zakup koparko-ładowarki

Zakres zamówienia

Lp.

Opis przedmiotu

Ilość (szt.)

1.

Dostawa koparko-ładowarki spełniająca następujące parametry:

-rok produkcji 2007-2010. Preferowany rocznik 2007.
- silnik: wysokoprężny o mocy większej niż 90 KM
- skrzynia biegów automatyczna
- napęd na 4 koła
- mechanizm Torque Lock bądź analogiczny
- osprzęt ładowarkiwieloczynnościowa łyżka otwierana  o pojemności max. 1,1 m3 oraz  min. wysokości wysypu 2,6 m
- osprzęt koparkowyramię koparkowe z przesuwem bocznym i wysuwem teleskopowym, waga domontowana do łyżki załadunkowej.

1

Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Informacje dodatkowe

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Targalski Przemysław, tel. + 48 42 716 67 57

Termin realizacji przedmiotu przetargu

Do 31.08.2011r.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

60% - cena

30 % - stan techniczny

10 % - warunki płatności

Oferty ocenione zostaną według poniższego wzoru:

, gdzie

Pi – ilość otrzymanych punktów ocenianej oferty

Cmin – najniższa cena oferty

Ci – cena ocenianej oferty

STmin – stan techniczny najlepszej oferty wyliczony poprzez najmniejszą ilość motogodzin

STi – ilość motogodzin oferty

WaPmax – warunki płatności oznaczone jako najdłuższy termin otrzymanych ofert

WaPi – termin płatności oferty

Miejsce, termin składania

i otwarcia ofert

Listownie: ul. 3-go Maja 10, 95-100 Zgierz (liczy się termin wpływu do siedziby firmy)

Drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." data-scaytid="2">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Składanie ofert: do 29.07.2011r., do godz. 9:00.

Termin związania ofertą

Do 31.08.2011 r.

Ogłoszenie w formie dokumentu pdf do pobrania tutaj.

Szybki kontakt

+48 42 716 25 80

+48 42 719 04 85

+48 42 716 67 57

Email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Web : www.rs2.pl
Nr konta: 73 1240 3057 1111 0010 5582 6023