Nowy PSZOK

Od 01 lutego 2015 r. dla mieszkańców Zgierza został uruchomiony nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w  w Zgierzu przy ul. Wiosny Ludów 22. Zachęcamy również do korzystania z ww. adresu.