Informacja dla mieszkańców Parzęczewa Rejon II

W związku z przypadającym świętem w 4 czwartek miesiąca grudnia odbiór odpadów dla mieszkańców z miejscowości: Bibianów, Florianki, Janów, Julianki, Konstantki, Kozikówka, Leźnica Wielka, Mamień, Mrożewice, Opole, Piaskowice, Parzęczew, Różyce, Różyce Żmijowe, Sulimy, Śliwniki, Trojany, Wielka Wieś, Wytrzyszczki, Żelgoszcz

zostaje przesunięty na 3. czwartek tj. na 18 XII 2014 r., a popiół będzie odbierany dzień później czyli 19 XII 2014 r.