Odpady Zielone - m. Zgierz

 

Informacja dotycząca odpadów Zielonych oraz BIO

 

RS II sp. z o. o. oraz Urząd Miasta Zgierza przypominają, iż zgodnie z poprzednio dostarczoną ulotką, dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów, worki do odpadów zielonych i biodegradowalnych (trawa, liście, gałęzie, obierki) muszą być brązowe o pojemności nie mniejszej niż 60 l.* i mogą być zakupione w każdym dowolnym punkcie oferującym takie worki.

 

Powyższa informacja dotyczy zarówno osób segregujących jak i niesegregujących odpady komunalne. **

 

 

Przypominamy również ustalony wcześniej harmonogram odbioru odpadów zielonych i BIO.

 

Maj: 15, 29; Czerwiec: 12, 26; Lipiec: 10, 24; Sierpień: 7, 21; Wrzesień: 4, 18; Październik: 2, 16, 30; Listopad: 13; Grudzień: 11

*podstawa prawna: Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz UCHWAŁA NR XXXIV/370/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r, §13 ust.1 pkt 5 
** ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.)  art. 9e ust. 1 i 2 powyższej ustawy