Harmonogram gmina Dalików

Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów dla Gminy Dalików:

Odbiór odpadów niesegregowanych i pozostałości z sortowania:

Selektywna zbiórka dla całej gminy: 23 sierpień, 25 październik, 21 grudzień (sobota)