Nowy system, nowe dni wywozu dot. Miasta Zgierza

W związku z wejściem od 1. lipca "rewolucji" śmieciowej na terenie miasta Zgierza przedstawiamy Państwu podział miasta na rejony. Wywóz z danego rejonu odpadów niesegregowanych i pozostałości z sortowania będzie odbywać się w określony dzień co 2 tygodnie. Natomiast selektywna zbiórka odpadów będzie prowadzona na dany typ odpadu (np. Plastik) w określony dzień miesiąca w całym mieście.

 

Powyższa rejonizacja dotyczy jedynie mieszkańców domków jednorodzinnych. Dla nieruchomości wielorodzinnych przygotowany jest inny podział i zostanie on dostarczony odpowiednim zarządcom.

Wywóz odpadów niesegregowanych i pozostałości z sortowania:

Rejon I - co 2 tygodnie w poniedziałki od 1. lipca

Rejon II - co 2 tygodnie w środy od 3. lipca

Rejon III - co 2 tygodnie we wtorki od 2. lipca

Rejon IV - co 2 tygodnie we czwartki od 4. lipca

Zbiórka selektywna na terenie całego miasta (Papier, Szkło, Plastiki):

1. i 3. piątek każdego miesiąca.

Termin wywozu odpadów BIO zostanie uszczegółowiony i podany wkrótce, jednakże pierwszy wywóz będzie najwcześniej po 7 lipca.

Tutaj można pobrać dużą wersję powyższej mapy [6 mB].

W najbliższym czasie przedstawimy spis ulic z podziałem na rejony.

Worki na selektywną zbiórkę (nie dotyczy BIO) zostaną rozprowadzone bezpłatnie do mieszkańców na przełomie czerwca i lipca, do tych którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę. Worki na BIO i odpady niesegregowane (bądź pozostałości z sortowania) będą do kupienia w siedzibie firmy przy ul. 3go Maja 10 w Zgierzu. Prawdopodobny koszt zakupu worku 1 zł brutto.

Poniżej znajduje się spis ulic przyporządkowanych do danego rejonu.

Lista ulic w Rejonie I

Lista ulic w Rejonie II

Lista ulic w Rejonie III

Lista ulic w Rejonie IV