Nowy system gospodarki odpadami

W związku z licznymi zapytaniami od naszych Klientów informujemy o kilku kluczowych z ich punktu widzenia zmianach jakie nastąpią po wejściu w życie nowego systemu gospodarki odpadami.


System wchodzi w życie z dniem 01.07.2013 r. i na tą chwilę jest to data ostateczna zapisana w ustawie. Odbiorca indywidualny (czasami także instytucjonalny – zależy od decyzji Rady Gminy/Miasta) nie będzie zobligowany do zawierania umów na wywóz odpadów komunalnych i selektywnych ze swojej posesji – zrobi to za niego gmina wybierając firmę w przetargu. Gmina wraz z wyłonioną firmą powinna opracować harmonogram odbioru odpadów z jej terenu.

Stawkę za odbiór nieczystości Gmina musiała ustalić do końca 2012 r, jednakże po zakończeniu postępowania przetargowego może się ona zmienić – decyduje Rada Gminy/Miasta. Cena za odbiór odpadów musi być niższa dla osób/firm, które zadeklaruję selektywną zbiórkę odpadów.

Umowy na wywóz nieczystości nie wygasają automatycznie wraz z 30.06.2013 r. w związku z tym powinna być odpowiednio wcześnie rozwiązana. W naszej firmie obowiązującym jest zazwyczaj 1-miesięczny okres wypowiedzenia, czyli do 31. maja powinno do nas wpłynąć pismo o rozwiązaniu umowy.

Właściciel posesji musi ją wyposażyć w odpowiednie pojemniki. Najczęściej 4 bądź 5 rodzai (jeden do odpadów komunalnych oraz 3-4 do zbiórki selektywnej) bądź jeżeli gmina wykorzystuje system workowy powinien wystarczyć jeden pojemnik a worki na zbiórkę selektywną będą dostarczane przez firmę wywozową.

W przypadku jeszcze jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktowania się z odpowiednim referatem w Państwa Urzędzie Gminy/Miasta.